zamknij

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając z www.seodirect.pl zgadzasz się z polityką plików cookies. Więcej informacji w Polityce prywatności

 • Katalog stron internetowych - TOP1.pl

  Katalog stron internetowych - TOP1.pl

  Prezentowany katalog stron jest zbiorem wartościowych, polskojęzycznych stron WWW z różnych branż. Katalogujemy strony prywatne jak i witryny internetowe firm działających w polsce. Jeśli szukasz ciekawej strony internetowej to katalog TOP1. pl jest odpowiednim miejscem. Jeśli jesteś właścicielem ciekawej strony WWW i chcesz aby zyskała popularność dodaj ją już dzisiaj do katalogu stron TOP 1.
  www.top1.pl

  Data dodania: 12.06.2019

  ID strony: 1207

  Wyświetleń: 6206

 • Companies.pl - katalog stron firmowych

  Companies.pl - katalog stron firmowych

  Katalog prezentuje wyłącznie strony internetowe firm działających w Polsce. Companies. pl kataloguje firmy z wielu branż oraz prezentuje ich usługi i produkty. Jeśli szukasz firmy, jej adresu lub telefonu kontaktowego znajdziesz ją w naszym branżowym katalogu firm Companies całkowicie bezpłatnie. Nasz lokalizator firm wskaże lokalizację firmy na mapie. Jeśli jesteś właścicielem firmy która posiada własną stronę internetową dodaj ją już dzisiaj do naszego katalogu firm i zwiększ jej popularność w wyszukiwarkach internetowych.
  www.companies.pl

  Data dodania: 12.06.2019

  ID strony: 1208

  Wyświetleń: 6906

 • Wyszukiwarka firm Company.pl

  Wyszukiwarka firm Company.pl

  Company. pl - wyszukiwarka i branżowy katalog firm które działają w Polsce. W katalogu prezentowane są dane teleadresowe podmiotów gospodarczych oraz ich firmowe strony www. Każdy osoba która jest właścicielem firmy lub ma upoważnienie do jej reprezentowania może dodać wpis do wyszukiwarki Company.
  https://company.pl

  Data dodania: 30.11.2020

  ID strony: 15617

  Wyświetleń: 1937

Ultramedic - neurolog Bielsko

Ultramedic - neurolog Bielsko
Wyróżnij wpis w katalogu

Centrum Medyczne Ultramedic mieści się w Bielsku - Białej. Od 1997 roku przyjmują tu lekarze przeróżnych specjalizacji. Posiadamy: pracownię do badań psychotechnicznych, salę do przeprowadzania testów, gabinet stomatologii zachowawczej z radiografią cyfrową, aparaturę do badań okulistycznych, aparaty do badania echa serca, aparaty USG z Power Doppler, EKG wysiłkowe z bieżnią. Wykonujemy badania wstępne, kontrolne oraz okresowe pracowników oraz kierowców. Nasza przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00. W celu zapisania się na wizytę prosimy o kontakt telefoniczny. Więcej informacji mieści nasza strona internetowa.Podobne słowa kluczowe

dermatolog bielsko, badania psychologiczne bielsko, choroby zakaźne bielsko, usg bielsko

Kategorie

Zareklamuj stronę www.ultramedic.com.pl:

Ultramedic - neurolog Bielsko

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

 • Poradnia chirurgiczna Olkusz - www.cmskalka.pl

  Poradnia chirurgiczna Olkusz - www.cmskalka.pl

  W Bukownie, niedaleko Olkusza znajduje się Centrum Medyczne Skałka, które zaprasza do zapoznania się z usługami i zabiegami przeprowadzanymi na terenie placówki. Skałka to miejsce zrzeszające wyspecjalizowane poradnie, takie tak poradnia dietetyczna, okulistyczna, reumatologiczna, dermatologiczna (z kosmetologią), poradnia chirurgiczna (urazowo-ortopedyczna), poradnia kardiologiczna. Wszystkie placówki wyposażone są w nowoczesne sprzęty ułatwiające prawidłową i szybką diagnozę. Zatrudniony przez nas personel medyczny do osoby niezwykle kompetentne, doświadczone, ale także życzliwe i podchodzące do wszystkich swoich pacjentów indywidualnie.
  Stomatologia w Centrum Medycznym Skałka, to z kolei gabinet dentystyczny połączony z pracownią RTG, w którym dbamy przede wszystkim o szybkie i efektywne leczenie oraz komfort pacjentów podczas zabiegu. W skład naszej placówki wchodzi także rehabilitacja, w której łączymy fizykoterapię z terapią manualną. Program rehabilitacyjny dopasowywany dla każdego z naszych pacjentów jest indywidualnie, co przyspiesza czas powrotu do zdrowia. W naszym centrum działa także zakład opiekuńczo leczniczy, w którym przebywają osoby cierpiące na przewlekłe choroby. Z reguły takie osoby wymagają stałej profesjonalnej opieki medycznej i pielęgnacji, którą ciężko zapewnić im w domu. W naszym ośrodku dbamy także o przyjazną atmosferę i miły klimat.
  Wszystkie szczegóły dotyczące oferowanych przez nas zabiegów, poradni i dodatkowych usług znajda Państwo na naszej stronie internetowej. Zapraszamy także do odwiedzenia naszego centrum medycznego niedaleko Olkusza.

  10.03.2016 godz.: 14:36 wyśw.: 748 ID str.: 6579 Więcej
 • Od Głowy Do Mowy - logopeda Poznań

  Od Głowy Do Mowy - logopeda Poznań

  Na­­szą spe­­cja­l­no­­­ścią jest ko­m­ple­k­so­­wa dia­­gno­­za i te­­ra­­pia lo­­go­­pe­­dy­cz­na, a ta­k­że po­­moc psy­­cho­­lo­­gi­cz­na dla dzie­­ci z au­­ty­­zmem, ze­­spo­­łem Aspe­r­ge­­ra oraz in­­ny­­mi wy­­zwa­­nia­­mi roz­­wo­­jo­­wy­­mi. W ce­n­trum na­­szej uwa­­gi są ró­w­nież Ro­­dzi­­ce, któ­­rzy mo­­gą li­­czyć na wspa­r­cie, ko­n­su­l­ta­­cje, szko­­le­­nia oraz war­sz­ta­­ty. W skład na­­sze­­go ze­­spo­­łu wcho­­dzą: lo­­go­­pe­­da, pe­­da­­gog, psy­­cho­­log oraz fi­­zjo­­te­­ra­­peu­­ta. Wspó­ł­pra­­cu­­je­­my ze spe­­cja­­li­­sta­­mi z ta­­kich dzie­­dzin jak: re­­ha­­bi­­li­­ta­­cja, in­­te­­gra­­cja se­n­so­­ry­cz­na, ki­­ne­­zjo­­ta­­ping, die­­te­­ty­­ka. Me­to­da Kra­kow­ska okre­śla na­sze głów­ne sta­no­wi­sko te­ra­peu­tycz­ne. Na­szym za­da­niem jest sty­mu­la­cja roz­wo­ju in­te­lek­tu­al­ne­go dziec­ka, wszyst­kich funk­cji po­znaw­czych, a tak­że roz­wój spo­łecz­ny. W Cen­trum Te­ra­peu­tycz­nym „Od Gło­wy Do Mo­wy” w Po­zna­niu pod­cho­dzi­my do każ­de­go dziec­ka in­dy­wi­du­al­nie, wy­cho­dząc na­prze­ciw je­go trud­no­ściom roz­wo­jo­wym. Pra­cu­je­my w opar­ciu o za­ło­że­nia me­to­dy neu­ro­bio­lo­gicz­nej, któ­rej pre­kur­sor­ką jest pro­fe­sor Ja­go­da Cie­szyń­ska wraz z Ze­spo­łem. Moją specjalnością jest rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością oraz terapia zaburzeń sensorycznych. Posiadam uprawnienia z zakresu kinesiology taping oraz terapii ręki. Prowadze także zajęcia wspomagające rozwój ruchowy dzieci z autyzmem

  24.08.2016 godz.: 16:48 wyśw.: 618 ID str.: 7899 Więcej
 • Stomatologia.me

  Stomatologia.me

  Gabinet Stomatologiczny Gabrieli Świderek w Kołobrzegu zaprasza do skorzystania ze swoich usług. Oferujemy szereg usług w zakresie diagnostyki i leczenia stomatologicznego dla dzieci i dorosłych. Specjalizujemy się w implantologii, protetyce i chirurgii stomatologicznej. Zajmujemy się także stomatologią zachowawczą i stomatologią estetyczną, endodoncją oraz ortodoncją. Leczymy choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Wykonujemy estetyczną korekcję dziąseł. Zainteresowanych zdobyciem szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową.

  23.09.2021 godz.: 16:22 wyśw.: 348 ID str.: 17451 Więcej